Giúp chồng tìm khách hàng, vợ bị đối tác cưỡng dâm – Hikari Kisaki

1,146
Published on 01/11/2021 by

Do tình hình suy thoái kéo dài, đơn đặt hàng cho nhà máy ở thị trấn nhỏ do chồng cô điều hành giảm mạnh. Người chồng đang thở dài, nghĩ đến cuộc sống của những người làm công. Có một người chồng ở bên như vậy, người vợ phụ trách kinh doanh đi nhờ chủ tịch đối tác kinh doanh đặt hàng. Những gì được hỏi có một điều kiện đặt hàng và trao đổi không đứng đắn …

Giúp chồng tìm khách hàng, vợ bị đối tác cưỡng dâm - Hikari Kisaki

Giúp chồng tìm khách hàng, vợ bị đối tác cưỡng dâm – Hikari Kisaki

Category Tag